Vesti

Održana obuka o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Obuka je održana 22.02.2019. u Hotelu Veliki u Novom Sadu. Predavač je bila Milica Torbica, doktor pravnih nauka, šef odseka za opšte i upravne poslove Službe za katastar nepokretnosti i vodova Novi Sad 2, sa radnim iskustvom od preko 10 … Pročitaj više

Održana obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova

Obuka koju je organizovalo naše Udruženje, u saradnji sa Udruženjem privatnih predškolskih ustanova Beograda, održana je 25.01.2019. godine u Hotelu Crystal, u Beogradu. Predavači su bili Marija Marković, Savetnik u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekreterijat za obrazovanje i dečiju zaštitu, … Pročitaj više

Obuka o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova je stupio na snagu 08. juna 2018. godine, samim tim postavlja se pitanje kako isti primeniti? Ovim zakonom uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova u … Pročitaj više

Obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova

U saradnji i na zahtev Udruženja privatnih predškolskih ustanova Beograda organizuje se obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova. Kako je u izradi „Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i didaktičkih sredstava u predškolskoj ustanovi“ SVI ZAITERESOVANI ĆE … Pročitaj više

Održana obuka o Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara i njegova najefikasnija implementacija

Obuka je održana 30.11.2018. godine u Hotelu Crystal, u Beogradu. Predavač je bio Nikola Kleut, konsultant za zaštitu od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Radno iskustvo dugog niza godina stekao je radivši … Pročitaj više

Dilema oko obračuna plata majki koje su vezale porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, a zatim opet ostale u dugom stanju i otvorile trudničko bolovanje za održavanje trudnoće

Predsednica našeg Udruženja i direktorka Agencije za poslovne usluge Kozomora DOO, Sandra Kozomora Subotin razjasnila je slučaj statusa majki koje spajaju dva porodiljska odsustva. Konfuzija je nastala među majkama koje su po završetku porodiljskog odsustva otvorile novo trudničko bolovanje radi … Pročitaj više

Obuka za zaštitu od požara industrijskih objekata

Kako je  03.01.2018. godine donešen novi Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS”, br. 1/2018, a koji je počeo da se primenjuje od 11.01.2018. godine, postavlja se pitanje kako isti … Pročitaj više

Razlaganje novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je izašao 1. jula 2018. godine ostavio je mnoge majke u nedoumici. Mnoge žene nisu sigurne šta novi Zakon tačno nalaže. Predsednica našeg Udruženja i direktorka Agencije za poslovne usluge „Kozomora“, … Pročitaj više

Održana tribina: „Preduzetništvo i porodica – izazov za savremenu majku“

Dana 30. avgusta 2018. godine tribina pod nazivom : „Preduzetništvo i porodica – izazov za savremenu majku“ održana je pred posetiocima Ženskog biznis kluba Fondacije 021 u Radio kafeu. Na tribini, pored predsednice našeg Udruženja, Sandre Kozomora Subotin, govorile su … Pročitaj više

Održana objedinjena profesionalna obuka o primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o ozakonjenju objekata – Postupak ozakonjenja kroz zakon o opštem upravnom postupku

Obuka je održana 25.01. i 26.01.2018. godine u Hotelu Veliki u Novom Sadu. Predavači na obuci su bile: Bojana Dabić, diplomirani pravnik, pomoćnik načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada i Nada Tontić, diplomirani inženjer građevine, … Pročitaj više