Održana obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova

Obuka koju je organizovalo naše Udruženje, u saradnji sa Udruženjem privatnih predškolskih ustanova Beograda, održana je 25.01.2019. godine u Hotelu Crystal, u Beogradu. Predavači su bili Marija Marković, Savetnik u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekreterijat za obrazovanje i dečiju zaštitu, zadužena za poslove planiranja i realizacije izgradnje novih školskih i predškolskih objekata, rekonstrukcije i investicionog održavanja postojećih školskih i predškolskih objekata, i Danilo Karalejić, osnivač i vlasnik Korprojekt d.o.o. , jedna od vodećih firmi u oblasti zaštite od požara. Predavači su na obuci, pored predavanja o zaštiti od požara predškolskih ustanova i predavanja o Pravilniku o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i didaktičkih sredstava u predškolskoj ustanovi, učestvovali u interaktivnom razgovoru sa učesnicima, nakon kojeg su učesnici željni znanja i usavršavanja, otišli sa obuke upotpunjeni istim.                               

                              

                              

                              

                              

                              

Comments are closed.