O nama

Udruženje za preventivne i zaštitne delatnosti Republike Srbije sa svojim članovima razmišlja i deluje lokalno, a podstaknuto je činjenicom da samo na takav način možemo da ostvarimo globalni učinak. Zato je važan svaki čovek koji ima ideju, motivaciju, želju i ambiciju da unapredi sebe i svoju okolinu.

Ciljevi našeg Udruženja su :

 • Poboljšanje stanja preventive i zaštite u životnom i radnom okruženju
 • Ostvarivanje opštih i društvenih interesa
 • Razvoj i unapređenje društvenih odnosa
 • Podržavanje izgradnje građanskog i demokratskog društva, razvoja i unapređenja principa vladavine prava
 • Zaštita i unapređenje ljudskih prava
 • Unapređenje i razvoj stvaralaštva, kulture, obrazovanja, nauke, sporta, ostvarivanje humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva
 • Borba protiv materijalnog i duhovnog siromaštva
 • Izgradnja slobodnih, svestranih i stvaralačkih ličnosti
 • Aktivnosti usmerene na učenike i studente
 • Razvoj naučnog i kulturno-umetničkog stvaralaštva
 • Afirmisanje i podsticanje učešća mladih u razvoju zajednice i društva u celini
 • Rad na razvoju kulturne, humanističke, naučne i filozofske misli
 • Očuvanje, unapređenje i promovisanje kulturne baštine, istorije, običaja, tradicionalnih zanata, nauke
 • Podizanje svesti i razvoj multikulturalnosti, multietičnosti, tolerancije i rodne ravnopravnosti
 • Razvoj sistema informisanja
 • Razvoj i unapređenje tehničkog stvaralaštva i tehničke kulture
 • Podsticanje i razvoj inovatorstva
 • Unapređenje zaštite životne sredine, zaštite na radu, protiv požarne zaštite, zaštite u vanrednim situacijama i razvoj ekološke svesti
 • Promovisanje zdravog načina života, sporta, ishrane, mentalnog i duhovnog zdravlja
 • Adekvatan status mladih u društvu
 • Međusobno uvažavanje i saradnja svih pravnih subjekata u Srbiji
 • Saradnja sa drugim udruženima kao i sa obrazovnim, naučnim i drugim ustanovama
 • Saradnja sa međunarodnim i nevladinim organizacijama i udruženjima građana
 • Međunarodna saradnja sa udruženjima iz inostranstva
 • Podrška i doprinos procesima evropsih integracija
 • Afirmacija volonterizma kroz programe i aktivnosti
 • Jačanje socijalnih veština za zapošljavanje i razvoj karijere
 • Rad na unapređenju poslovnog okruženja
 • Podizanje kvaliteta slobodnog vremena
 • Jačanje svesti građana o važnosti prevencije i zaštite na svim poljima
 • Organizovanje edukacija u oblasti prevencije i zaštite
 • Preventivne i zaštitne delatnosti u svim granama nauke i privrede