Author Archives: Ivana

Razlaganje novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je izašao 1. jula 2018. godine ostavio je mnoge majke u nedoumici. Mnoge žene nisu sigurne šta novi Zakon tačno nalaže. Predsednica našeg Udruženja i direktorka Agencije za poslovne usluge „Kozomora“, … Pročitaj više

Održana tribina: „Preduzetništvo i porodica – izazov za savremenu majku“

Dana 30. avgusta 2018. godine tribina pod nazivom : „Preduzetništvo i porodica – izazov za savremenu majku“ održana je pred posetiocima Ženskog biznis kluba Fondacije 021 u Radio kafeu. Na tribini, pored predsednice našeg Udruženja, Sandre Kozomora Subotin, govorile su … Pročitaj više

Održana objedinjena profesionalna obuka o primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o ozakonjenju objekata – Postupak ozakonjenja kroz zakon o opštem upravnom postupku

Obuka je održana 25.01. i 26.01.2018. godine u Hotelu Veliki u Novom Sadu. Predavači na obuci su bile: Bojana Dabić, diplomirani pravnik, pomoćnik načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada i Nada Tontić, diplomirani inženjer građevine, … Pročitaj više

Realizovan projekat MultiKulti Mladi

U okviru projekta MultiKulti Mladi, Udruženje za preventivne i zaštitne delatnosti Republike Srbije organizovalo je edukativni skup sa ciljem podizanja svesti javnosti o međunacionalnoj toleranciji u Vojvodini i podizanja nivoa znanja mladih o osnovnim ljudskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. … Pročitaj više

Objedinjena profesionalna obuka o primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o ozakonjenju objekata – Postupak ozakonjenja kroz zakon o opštem upravnom postupku

Mnogo se govori o Rešenjima o rušenju koje izdaje građevinska inspekcija, ali retko se dešava da je i najjasnije šta ona predstavljaju i kako doći do rešenja o ozakonjenju, kroz ovakvu obuku možete postupno preći svaku stavku faze ozakonjenja i … Pročitaj više

Projekat MultiKulti Mladi

Na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekta očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ sredstva su, pored ostalih, dodeljena i našem Udruženju – UPZ od strane Pokrajinskog sekretarijata za … Pročitaj više

Najava projekta MultiKulti Mladi

Na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekta očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ sredstva su, pored ostalih, dodeljena i našem Udruženju – UPZ od strane Pokrajinskog sekretarijata za … Pročitaj više

Zagađenje životne sredine otpadom

Zagađenje životne sredine znači uništenje ne samo dela prirodnih vrednosti i resursa, već i uništenje dela budućnosti narednih generacija. Brojni ekološki problemi nastaju zbog pogrešne koncepcije i sistema upravljanja otpadom koji nije ekološki zasnovan, i koji onemogućava pravilno postupanje s … Pročitaj više

Prikaz novog Zakona o opštem upravnom postupku

U skladu sa tendencijom usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim sistemom Evropske unije, donet je i novi Zakon o opštem upravnom postuku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016). Narodna skupština Republike Srbije usvojila ga je 29. februara 2016.godine, stupio je na snagu … Pročitaj više