Obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova

U saradnji i na zahtev Udruženja privatnih predškolskih ustanova Beograda organizuje se obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova.

Kako je u izradi „Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i didaktičkih sredstava u predškolskoj ustanovi“ SVI ZAITERESOVANI ĆE DOBITI ODGOVORE NA PITANJA ŠTA MOGU DA OČEKUJU PRIMENOM NOVOG PRAVILNIKA, a koja se tiču zaštite od požara.

Novi pravilnik definiše same uslove za rad predškolskih ustanova, ali daje i detaljne smernice kakav prostor i oprema moraju biti obezbeđeni u predškolskoj ustanovi.

Kako se u praksi dešavalo da protivpožarna kontrola ima zamerke za skoro svaku predškolsku ustanovu, našli smo za shodno da se organizuje obuka koja će dati odgovore na pitanja, koje zakonske odredbe zaštite od požara predškolske ustanove moraju da ispunjavanju.

Cilj ove obuke jeste da se rukovodioci u predškolskim ustanovama kao i lica zadužena za zaštitu od požara upoznaju sa dokumentacijom koju moraju da poseduju, prostorom koji moraju da priušte i opremom i uređajima zaštite od požara koju moraju da obezbede, kao i radnjama koje moraju da vrše da bi obezbedili mere zaštite od požara.

Predavači će predočiti konkretne primere uspešne zaštite od požara u predškolskim ustanovama, kao i negativne primere izvedbe i/ili neizvedbe mera zaštite od požara. Predavanje je zamišljeno kao interaktivno, i očekuje se da prisutni pripreme i svoja pitanja na koja će predavači da daju najbolji mogući odgovor. Ukoliko su učesnici u prilici zamolili bismo da pošalju svoja pitanja na mejl upzrepublikesrbije@gmail.com a predavači će na taj način obraditi i pitanja kroz samo izlaganje na predavanju.BENEFIT UČESNIKA:

Na obuci ćete se upoznati sa samim funkcionisanjem zaštite od požara, zakonskim odredbama zaštite od požara, obavezama poslodavca u oblasti zaštite od požara i nadležnim ustanovama kojima je potrebno se obratiti za odgovore na pitanja, kao i pitanjima primene Pravilnika koji je tek u izradi, a sve u odnosu na predškolske ustanove.CILJNA GRUPA:

Vlasnici i direktori predškolskih ustanova, zaposleni u predškolskim ustanovama, lica zadužena za zaštitu od požara u predškolskim ustanovama, referenti zaštite od požara i svi koji se bave zaštitom od požara, kao i oni kojima je potrebna specijalistička dopunska obuka.PREDAVAČI:

Marija Marković: diplomirani inženjer arhitekture, Savetnik u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekreterijat za obrazovanje i dečiju zaštitu, zadužena za poslove planiranja i realizacije izgradnje novih školskih i predškolskih objekata, rekonstrukcije i investicionog održavanja postojećih školskih i predškolskih objekata. Učesnik radne grupe za pripremu Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i didaktičkih sredstava u predškolskoj ustanovi. Iskustvo stečeno i tokom rada u Gradskoj upravi grada Beograda, Sektor za opšte poslove, kao Savetnik u Odeljenju za investiciono i tekuće održavanje i protivpožarnu zaštitu.

Danilo Karalejić: diplomirani inženjer elektrotehnike sa licencama 353, 453 i 450 izdatim od strane Inženjerske komore Srbije, licencama A, B2, B3, B4 i B5 izdatim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, položenim stručnim ispitom pred komisijom „Ленско управление Ростехнадзора“ za IV grupu po bezbednostni na električnim sistemima napona iznad 1000V i sa višegodišnjim iskustvom u saradnji sa organima MUP-a, Sektor za vanredne situacije Uprava za preventivnu zaštitu, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Osnivač i vlasnik Korprojekt d.o.o. Održao je veliki broj predavanja u oblasti zaštite od požara, kao i mnoga stručna savetovanja. Saradnik je na telekomunikacionom projektu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i neposredno je sa svojim saradnicima učestvovao u pisanju odredbi zaštite od požara, Uredbi i drugih podzakonskih akata vezanih za zaštitu od požara.MESTO I VREME ODRŽAVANJA OBUKE:

Obuka će se održati 25.01.2019. godine sa početkom u 9h, mesto održavanja je u Beogradu, u Hotelu Crystal, u ulici Internacionalnih brigada broj 9.

Tačnu satnicu organizacije seminara i raspored predavanja možete pogledati ovde.KOTIZACIJA:

Kotizacija po učesniku iznosi 14.500,00 dinara, Udruženje nije u sistemu PDV-a.KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Predavanje u trajanju od 6 školskih časova
 • Materijal sa predavanja
 • Kafe pauza (Izbor bezalkoholnih pića,toplih napitaka i slano i slatko posluženje)
 • Ručak sa predavačima (Švedski sto i izbor bezalkoholnog pića)
 • Sertifikat za prisustvo na obuci
 • Za učesnike kojima je neophodno prenoćište omogućena je posebna cena sobe ukoliko učesnik naznači u prijavi da mu je neophodna soba
 1. Cena noćenja u jednokrevetnoj sobi Delux Queen room bi iznosila 75 eura po noći sa uključenim doručkom za jednu osobu
 2. Cena noćenja u dvokrevetnoj sobi Superior King / Twin room bi iznosila 85 eura po noći sa uključenim doručkom za dve osobeNAPOMENA: • Minimalan broj učesnika je 10, maksimalan broj učesnika 30.
 • Prijavljivanje na seminare i edukacije traje do popune slobodnih mesta.
 • Prijave i uplate za obuku se vrše najkasnije do 22.01.2019. godine u 12h.
 • Ukoliko se učesnik ne pojavi na seminaru ili edukaciji Udruženje nije dužno da izvrši povraćaj kotizacije.
 • Za učesnike kojima je neophodno parking mesto i/ili soba, potrebno je da naznače “Potreban parking i/ili soba” u formularu za prijave, u odeljku “Prijavljujem se za seminar”.
 • Uplate se mogu izvršiti na račun Udruženja broj 355-0003200578001-81.POPUSTI:

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: • Putem mail-a Udruženja: upzrepublikesrbije@gmail.com
 • Putem mobilnog telefona Udruženja: 069/733-625
 • Popunjavanjem prijave:


Za sve dodatne informacije možete kontaktirati koordinatorku seminara Miu Šumarunu na broj telefona: 069/733-625.
Za sve tehničke informacije vezane za obuku možete kontaktirati predsednicu Udruženja Sandru Kozomoru Subotin master inž. žžs, str. sar. za ppz, str. sar. za bznr na broj telefona: 062/733-635

Comments are closed.