Postanite član

Članstvo u našem Udruženju donosi

 • Mogućnost da kvalitetno koristite slobodno vreme kroz edukacije iz oblasti prevencije i zaštite u svim granama nauke i privrede.
 • Rad na poboljšanju stanja preventive i zaštite u životnom i radnom okruženju, kao i unapređenju društvenih odnosa jačanjem svesti građana o važnosti prevencije i zaštite.
 • Sticanje dragocenog znanja i iskustva tokom rada na pisanju projekata kao i kroz rad na njihovoj realizaciji. Dobijate mogućnost da razvijate svoj talenat za pisanje i izdavanje štampanih i elektronskih publikacija.
 • Priliku da radite u organizaciji kao i da prisustvujete raznim manifestacijama, seminarima, predavanjima, tribinama, koncertima, promocijama, i istraživanjima radi postizanja ciljeva u preventivnim i zaštitnim delatnostima.
 • Udruženje intenzivno radi na saradnji sa organizacijama, udruženjima građana i ustanovama u zemlji i inostranstvu. Tokom saradnje članovi našeg Udruženja putuju, ostvaruju nova poznanstva i prijateljstva.
 • Rad u Udruženju vam može pomoći u jačanju socijalnih veština kao bitnog preduslova za zapošljavanje i razvoj karijere.
 • Rad na podržavanju izgradnje građanskog i demokratskog društva, razvoju i unapređenju principa vladavine prava, zaštiti i unapređenju ljudskih prava. Udruženje radi na podršci i doprinosu procesima evropskih integracija, kao i na podizanju svesti o multikulturalnosti, multietičnosti, toleranciji i rodnoj ravnopravnosti.
 • Afirmaciju i podsticaj za učešće mladih u razvoju zajednice i društva u celini. Veliki broj aktivnosti usmeren je ka učenicima i studentima i njihovom adekvatnom statusu u društvu.
 • Učešće u radu na razvoju kulture, humanističke, naučne i filozofske misli. Učešće na očuvanju, unapređenju i promovisanju kulturne baštine, istorije, običaja tradicionalnih zanata i nauke.
 • Unapređenje stvaralaštva, kulture, obrazovanja, nauke, ostvarivanje humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva kroz borbu protiv duhovnog i materijalnog siromaštva pre svega afirmacijom volonterizma kroz programe i aktivnosti.
 • Do 20 % popusta na kotizaciju za edukacije i seminare koje organizuje Udruženje.
 • Članstvo u našem Udruženju je potpuno besplatno.