Razlaganje novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je izašao 1. jula 2018. godine ostavio je mnoge majke u nedoumici. Mnoge žene nisu sigurne šta novi Zakon tačno nalaže. Predsednica našeg Udruženja i direktorka Agencije za poslovne usluge „Kozomora“, Sandra Kozomora Subotin je za „Blic“ novine pripremila računicu vezanu za tipične primere primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, i time pomogla budućim majkama da shvate na koji način će se njihov slučaj tretirati. Sandra kroz primere poredi stari i novi zakon i izlaže detaljnu računicu u kojoj objašnjava šta tačno nove majke mogu da očekuju. Detaljnije o ovoj temi možete pročitati ovde.

Comments are closed.