Obuka za zaštitu od požara industrijskih objekata

Kako je  03.01.2018. godine donešen novi Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS”, br. 1/2018, a koji je počeo da se primenjuje od 11.01.2018. godine, postavlja se pitanje kako isti primeniti?

U pomenutom Pravilniku ne postoje svi primeri koji bi mogli jasnije definisati njegovu primenu, tako da situacija ostaje prilično nerazjašnjena. Kako je Tehnička preporuka o građevinskim merama tehničke zaštite od požara industrijskih objekata SRPS TP 19 proglašena nevažećom potrebno je jasno razumeti novi Pravilnik i dati objašnjenje primene. Ovim seminarom dobićete tačne informacije o tome šta je drugačije u odnosu na dosadašnje tehničke zahteve i kako ih koristiti.

Za izradu Pravilnika korišćena su dokumenta iz Nemačke – Uredba MINDBAU RL, Standard DIN 18230. Postavlja se pitanje da li ono što se primenjuje u Nemačkoj može biti bez problema primenjivo kod nas? Da li primenom ovog Pravilnika možemo ispoštovati sve njegove odredbe i šta je ono što je sporno?

Kroz obuku polaznici će biti upoznati sa posebnim tehničkim normativima bezbednosti od požara za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju industrijskih objekata. Takođe razgovaraćemo o pristupu za vatrogasna vozila, građevinskim merama za sprečavanje prenosa požara, evakuacionim putevima, tehnološkim merama bezbednosti, sistemima ventilacije i grejanja, električnim instalacijama, liftovima, posebnim sistemima i merama, a najvažniji segment jeste proračunsko određivanje potrebne otpornosti na požar elemenata konstrukcije, a koji će se prikazivati na obuci za više modela.

BENEFIT UČESNIKA:

Na obuci ćete se upoznati sa velikim brojem primera implementacije i konkretnim putokazima za projektovanje, planiranje i primenu. Razumevanjem Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara moći ćete jednostavnije da primenjujete Zakonske odredbe zaštite od požara, izradite Glavni projekat zaštite od požara, Elaborat zaštite od požara, uradite Plan zaštite od požara ili pak Pravila zaštite od požara.

CILJNA GRUPA:

Urbanisti, inženjeri u službi investicija, projektanti, izvođači – inženjeri struka koje su zastupljene u planiranju, projektovanju i nadzoru izgradnje, tehničkom pregledu: inženjeri urbanizma, arhitekte, građevinski inženjeri, tehnolozi, mašinski i inženjeri elektrotehnike, referenti zaštite od požara, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i drugi koji su u ušli u poslove bezbednosti od požara i kojima treba posebna specijalistička dopunska obuka.

PREDAVAČ:

Nikola Kleut konsultant za zaštitu od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Radno iskustvo dugog niza godina stekao je radivši u MUP-u. Predavač je sa kolegama   bio učesnik radne grupe za pripremu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, koristeći propise Nemačke u organizaciji NALED-a. Međutim završna obrada Pravilnika je donela i neke dopune. Koje? Na obuci Vas čeka odgovor!

MESTO I VREME ODRŽAVANJA OBUKE:

Obuka će se održati 30.11.2018. godine sa početkom u 9h, mesto održavanja je u Beogradu, u Hotelu Crystal, u ulici Internacionalnih brigada broj 9.

Tačnu satnicu organizacije seminara i raspored predavanja možete pogledati ovde.

KOTIZACIJA:

Kotizacija po učesniku iznosi 11.500,00 dinara, Udruženje nije u sistemu PDV-a.

KOTIZACIJA OBUHVATA:

 • Predavanje u trajanju od 6 školskih časova.
 • Materijal sa predavanja.
 • Kafe pauza (Izbor bezalkoholnih pića,toplih napitaka i slano i slatko posluženje).
 • Ručak sa predavačem (Švedski sto i izbor bezalkoholnog pića)
  Besplatan parking (Potrebno je naznačiti u prijavi za seminar ukoliko je učesniku neophodno parking mesto).
 • Sertifikat za prisustvo na obuci.
 • Za učesnike kojima je neophodno prenoćište omogućena je posebna cena sobe ukoliko učesnik naznači u prijavi da mu je neophodna soba:
 1. Cena noćenja u jednokrevetnoj sobi Delux Queen room bi iznosila 75 eura po noći sa uključenim doručkom za jednu osobu.
 2. Cena noćenja u dvokrevetnoj sobi Superior King / Twin room bi iznosila 85 eura po noći sa uključenim doručkom za dve osobe.

 

NAPOMENA:

 • Minimalan broj učesnika je 10, maksimalan broj učesnika je 26.
 • Prijavljivanje na seminare i edukacije traje do popune slobodnih mesta.
 • Prijave i uplate za obuku se vrše najkasnije 28. novembra do 12 časova.
 • Ukoliko se učesnik ne pojavi na seminaru ili edukaciji Udruženje nije dužno da izvrši povraćaj kotizacije.
 • Uplate se mogu izvršiti na račun Udruženja broj 355-0003200578001-81.

POPUSTI:

 • Članovi udruženja koji su fizička lica ostvaruju 5% popusta na obuku.
 • Učesnik obuke koji je fizičko lice i koji nije član udruženja a dovede još jednog učesnika, ostvaruje popust 5% na iznos svoje kotizacije.
 • Učesnik koji je fizičko lice ostvaruje 50% popusta na kotizaciju za prisustvo na svakom petom seminaru ili edukaciji.
 • Preduzeća ostvaruju posebne pogodnosti u slučaju slanja većeg broja zaposlenih na naše seminare i edukacije i tada dobijaju 5+1 kotizacija 50% popusta.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA: 

 • Putem mail-a Udruženja: upzrepublikesrbije@gmail.com
 • Putem mobilnog telefona Udruženja: 069/733-625
 • Za učesnike kojima je neophodno parking mesto i/ili soba, potrebno je da naznače “Potreban parking i/ili soba” u formularu za prijave, u odeljku “Prijavljujem se za seminar”.
 • Popunjavanjem prijave:


Za sve dodatne informacije možete kontaktirati koordinatorku seminara Miu Šumarunu na broj telefona: 069/733-625.
Za sve tehničke informacije vezane za obuku možete kontaktirati predsednicu Udruženja Sandru Kozomoru Subotin master inž. žžs, str. sar. za ppz, str. sar. za bznr na broj telefona: 062/733-635

Comments are closed.