Održana obuka o Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara i njegova najefikasnija implementacija

Obuka je održana 30.11.2018. godine u Hotelu Crystal, u Beogradu. Predavač je bio Nikola Kleut, konsultant za zaštitu od požara i eksplozija eksplozivnih smeša, autor SRPS TP 21 i više drugih propisa. Radno iskustvo dugog niza godina stekao je radivši u MUP-u. Predavač je sa kolegama bio učesnik radne grupe za pripremu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara, koristeći propise Nemačke u organizaciji NALED-a. Svi prisutni učesnici su kroz obuku bili u prilici da sa predavačem pređu konkretne primere implementacije Pravilnika. Predavač je postupno obradio temu proračunskog određivanja potrebne otpornosti na požar elemenata konstrukcije za više modela. Obuka je bila interaktivnog tipa, stoga su učesnici imali priliku da dobiju odgovore na pitanja i time rešili nedoumice koje su imali povodom najefikasnije implementacije Pravilnika u njihovom konkretnom slučaju.

 

                         

                                    

                                    

                                    

                                   

Comments are closed.