edukacije

Obuka o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova je stupio na snagu 08. juna 2018. godine, samim tim postavlja se pitanje kako isti primeniti? Ovim zakonom uređuju se pravila postupka upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova u … Pročitaj više

Obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova

U saradnji i na zahtev Udruženja privatnih predškolskih ustanova Beograda organizuje se obuka o zaštiti od požara predškolskih ustanova. Kako je u izradi „Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i didaktičkih sredstava u predškolskoj ustanovi“ SVI ZAITERESOVANI ĆE … Pročitaj više

Obuka za zaštitu od požara industrijskih objekata

Kako je  03.01.2018. godine donešen novi Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS”, br. 1/2018, a koji je počeo da se primenjuje od 11.01.2018. godine, postavlja se pitanje kako isti … Pročitaj više

Objedinjena profesionalna obuka o primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o ozakonjenju objekata – Postupak ozakonjenja kroz zakon o opštem upravnom postupku

Mnogo se govori o Rešenjima o rušenju koje izdaje građevinska inspekcija, ali retko se dešava da je i najjasnije šta ona predstavljaju i kako doći do rešenja o ozakonjenju, kroz ovakvu obuku možete postupno preći svaku stavku faze ozakonjenja i … Pročitaj više

Projekat MultiKulti Mladi

Na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekta očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ sredstva su, pored ostalih, dodeljena i našem Udruženju – UPZ od strane Pokrajinskog sekretarijata za … Pročitaj više