Objedinjena profesionalna obuka o primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o ozakonjenju objekata – Postupak ozakonjenja kroz zakon o opštem upravnom postupku

Mnogo se govori o Rešenjima o rušenju koje izdaje građevinska inspekcija, ali retko se dešava da je i najjasnije šta ona predstavljaju i kako doći do rešenja o ozakonjenju, kroz ovakvu obuku možete postupno preći svaku stavku faze ozakonjenja i biti u prilici direktno razgovarati sa licima koja učestvuju u donošenju odluka.

Prvi dan 25.01.2018.
Zakon o opštem upravnom postupku je stupio na snagu 09. marta 2016. a počeo je da se primenjuje u punoj meri od 01. juna 2017. godine, zamišljen je tako da pojednostavi upravne postupke, ali s obzirom da sadrži krupne izmene da bismo ga shvatili kao jednostavnog potrebno je govoriti o njegovoj implementaciji i najefikasnijoj upotrebi, a u okviru predavanja biće akcenta na njegovu primenu kroz postupak ozakonjenja.
Pričaćemo o novinama kad je u pitanju upravni postupak, upravni akt, upravna stvar, zatim koja su to načela koja smo primenili u skladu sa EU, koje su to vrste upravnih akata, kako postupati u upravnom postupku i kako ga pokrenuti, ali i kako ga prekinuti i obustaviti, kakva rešenja postoje i koji su njihovi delovi, koja su to pravna sredstva, a koja su to vanredna pravna sredstva, izvrešenje, ali i prelazne i kaznene odredbe. Prvi dan rešavamo sve pravne nedoumice, pripremite pitanja! Otvorimo diskusiju!
Predavač:
Pomoćnik načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, Bojana Dabić, diplomirani pravnik i edukator na brojnim seminarima i ekspert u oblasti urbanizma.
Ciljna grupa: Advokati, pravnici u javnim ustanovama, upravama i preduzećima, zastupnici odnosno punomoćnici u postupku ozakonjenja, projektanti, geodete, arhitekte, tehnička lica u upravama za urbanizam, i svi oni koji žele da se usavrše u tematskoj oblasti.
Benefit učesnika: Poznavanje novina u Zakonu o opštem upravnom postupku, njihovo razumevanje i mogućnost implementacije Zakona na najefikasniji način.

Drugi dan 26.01.2018.
Zakon o ozakonjenju objekata je stupio na pravnu snagu 27. novembra 2015. godine. Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za ozakonjenje objekata.
Govorićemo šta može a šta ne može biti predmet ozakonjenja, koji je valjan pravni osnov za ozakonjenje objekta, kako danas pokrenuti postupak ozakonjenja i da li ga je moguće pokrenuti, rešavaće se najčešće nedoumice oko ozakonjenja višestambenih objekata, i razgovaraće se o izradi tehničke dokumentacije i koje su najčešće greške koje se u istoj pojavljuju, biće pripremljeni konkretni primeri koji predstavljaju najčešće greške i biće opisano kako pristupiti izradi tehničke dokumentacije.
Seminar je zamišljen tako da predavači kroz interakciju sa učesnicima, odgovaraju na njihova pitanja i rešavanju konkretne nedoumice.
Predavači:
1) Pomoćnik načelnika Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, Bojana Dabić, diplomirani pravnik, edukator na brojnim stručnim seminarima i ekspert u oblasti urbanizma.
2) Šef odeljenja za ozakonjenje Gradske uprave za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada, Nada Tontić, diplomirani inženjer građevine i ekspert u postupku ozakonjenja.
Ciljna grupa: Advokati, pravnici u javnim ustanovama, upravama i preduzećima, zastupnici odnosno punomoćnici u postupku ozakonjenja, projektanti, geodete, arhitekte, tehnička lica u upravama za urbanizam, i svi oni koji žele da se usavrše u tematskoj oblasti.
Benefit učesnika: Poznavanje najčešćih problema prilikom postupka ozakonjenja, prikaz konkretnih primera, poznavanje najefikasnije primene Zakonu o ozakonjenju, konstruktivna diskusija obe strane, pravnih i tehničkih lica, i njihovo međusobno razumevanje.

Agende za oba dana seminara možete preuzeti ovde.

Agenda za 25.01.2018.

Agenda za 26.01.2018.

Seminar će se održati u Hotelu Veliki, u ulici Nikole Pašića broj 24, u Novom Sadu u četvrtak 25.01.2018. godine i petak 26.01.2018. godine.

Parking ne postoji u okviru Hotela Veliki, ali se nalazi parking u beloj zoni, neposredno pored Hotela Veliki, takođe u ulici Nikole Pašića, gde celodnevna karta za parking iznosi 100,00 dinara.

Kotizacija:
Prvi dan – 8.000,00 dinara
Drugi dan – 8.000,00 dinara
Oba dana – 14.000,00 dinara

Udruženje nije u sistemu PDV-a.

U cenu je uračunato:
1. Materijal sa predavanja,
2. Ručak sa predavačem,
3. Kafe pauza,
4. Sertifikat za prisustvo na obuci.

Prijava na seminar se može izvršiti za svaki dan pojedinačno ili za oba dana, sa naznakom prilikom prijave kod naziva seminara da li je prvi, drugi ili oba dana, putem popunjavanja prijave koja se nalazi dole.

Za seminar se možete prijaviti popunjavanjem prijave koja se nalazi dole.Napomena
  • Prijavljivanje za seminare i edukacije traje do popune slobodnih mesta.
  • Prijave za seminare i edukacije možete takođe izvršiti i telefonom ili putem mejla.
  • Prijave i uplate se vrše najkasnije 3 dana pre održavanja seminara.
  • Ukoliko se učesnik ne pojavi na seminaru ili edukaciji Udruženje nije dužno da izvrši povraćaj kotizacije.
  • Uplate se mogu izvršiti na račun Udruženja broj 355-0003200578001-81.

Popusti
  • Članovi Udruženja ostvaruju 20% popusta na kotizaciju za seminare i edukacije.
  • Učesnik seminara ili edukacije koji nije član Udruženja a dovede još jednog učesnika ostvaruje popust od 20% na iznos svoje kotizacije.
  • Učesnik koji je fizičko lice ostvaruje 50% popusta na kotizacuju za prisustvo na svakom petom seminaru ili edukaciji.
  • Preduzeća ostvaruju posebne pogodnosti u slučaju slanja većeg broja svojih zaposlenih na naše seminare i edukacije i tada dobijaju paket 5+1 kotizacija gratis.

.

 

 

Comments are closed.