Projekat MultiKulti Mladi

Na osnovu Konkursa za sufinansiranje projekta očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2017. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“ sredstva su, pored ostalih, dodeljena i našem Udruženju – UPZ od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

U okviru projekta održaće se seminar i radionica na temu ljudskih i manjinskih prava i njihove zaštite, a takođe govoriće se i o Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija.

Seminar će se održati u Hotelu Veliki, u ulici Nikole Pašića broj 24, u Novom Sadu u subotu 25. novembra 2017. godine.  Predavač na seminaru će biti Jelena Babić, direktorka centra za EU integracije Privredne komore Srbije i predsednica organizacije Evropski federalisti Srbije. Jelena Babić je već deset godina aktivna kao predavač i saradnik različitih organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana u oblasti ljudskih prava i procesa evropske integracije regiona Zapadnog Balkana.

Ciljna grupa seminara su studenti fakulteta filozofije, sociologije i prava, mladi aktivni u udruženjima koja su aktivna u datoj oblasti, kao i mladi koji su politički aktivni na području Vojvodine.

Učešće na seminaru je potpuno besplatno, ali i obavezno ukoliko dobijete potvrdu za učešće.

Broj učesnika na seminaru je ograničen, stoga ćemo obavestiti one koji će imati priliku da učestvuju na seminaru i radionici.

Svi učesnici će na kraju seminara i radionice dobiti sertifikat o učešću.

Agendu seminara možete preuzeti ovde.

Za seminar se možete prijaviti popunjavanjem prijave koja se nalazi dole, a posebno Vas molimo da u polje radno mesto, ukoliko ste nezaposleni naznačite čime se trenutno bavite ( student kog fakulteta/politički aktivista/član udruženja) jer nam je to vrlo važno za odabir učesnika. 

Comments are closed.