Vesti

Zagađenje životne sredine otpadom

Zagađenje životne sredine znači uništenje ne samo dela prirodnih vrednosti i resursa, već i uništenje dela budućnosti narednih generacija. Brojni ekološki problemi nastaju zbog pogrešne koncepcije i sistema upravljanja otpadom koji nije ekološki zasnovan, i koji onemogućava pravilno postupanje s … Pročitaj više

Prikaz novog Zakona o opštem upravnom postupku

U skladu sa tendencijom usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim sistemom Evropske unije, donet je i novi Zakon o opštem upravnom postuku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016). Narodna skupština Republike Srbije usvojila ga je 29. februara 2016.godine, stupio je na snagu … Pročitaj više